חוות דעת אקטוארית בנזיקין

חישוב אקטוארי בנזיקין

עקב תאונות, מחלות ואירועים שונים עלול להגיע אדם למצב של נכות או חלילה מוות. במקרים אלו, לצד הטרגדיה האישית, קיימת פגיעה משמעותית בהכנסות שהיה יכול להביא האדם שנפגע, למשל הכנסות המגיעות לו מהשתכרות לאורך השנים, הכנסות הקשורות לפנסיה וכדומה. מדובר בסכומים שניתן לתבוע אותם מהגורמים הרלוונטיים כגון המעסיק, חברת הביטוח, המוסד לביטוח לאומי או גופים אחרים המנהלים כספים, בין אם התביעה היא עבור הנפגע או עבור שאריו.

יחד עם זאת, החישוב של הסכומים המגיעים אינו בהכרח פשוט או מובן מאליו. כך לדוגמא, כאשר מחשבים את אובדן ההשתכרות או אובדן נכסים הוניים יש להתחשב בשורה ארוכה של מרכיבים שהיו נכנסים לתמונה בעתיד, אילולא האדם היה נפגע. התייחסות זו צריכה לקחת בחשבון למשל את גילו של הנפגע, את מינו, לוחות תמותה, שיעורי היוון, התחום בו עסק ומאפייניו, דוחות כספיים, עלייה צפויה בשכר, בתנאים סוציאליים ו/או ברווחים מעסק, וכן את התקנות, השיטות והפסיקות הרלוונטיות. לפיכך, יש לבצע חישוב אקטוארי באמצעות אקטואר בעל ניסיון רב בתחום.

חישוב אקטוארי עשוי לכלול למשל את הזכויות בביטוח לאומי, את הפסדי ההשתכרות, הפסדים בגלל נכסים הוניים שאבדו תוך התייחסות להיוון התקבולים לשארי הנפגע. לפיכך, במידה ונשקלת תביעה כנגד גורם כלשהו חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ אצל אקטואר מנוסה ובקיא בתחום. בנוסף, במידת הצורך ניתן לקבל חוות דעת אקטוארית בנזיקין אשר תשמש לצרכי התביעה ובדיונים מול הגופים הרלוונטיים. חוות דעת כזו בהחלט עשויה לשמש כלי עזר לבית המשפט על מנת להגיע להחלטתו, ולסלול את הדרך לקבלת פיצויים המגיעים באופן הוגן ומוצדק לנפגע ולשאריו.

למעשה, כאשר מגישים את התביעה יש לעגן את סכומי הפיצויים המבוקשים בהערכה מקצועית, המבוססת על הנחות נכונות, כך שקבלת סיוע מידי אקטואר נזיקין הינה חיונית. יחד עם זאת, ראוי לציין כי סביר להניח שגם הצד השני יביא חוות דעת אקטוארית בנזיקין מטעמו, שעשויה להיות שונה מהערכתו של האקטואר שאליו פניתם. לפיכך, בית המשפט יצטרך להתייחס לשתי חוות הדעת ולהכריע בהתאם לפרמטרים והשיקולים שנלקחו בבסיס חוות הדעת ובמידת הצורך לפנות לגורם אובייקטיבי שיספק חוות דעת שלישית, בעודו יודע כי חוות דעת אקטואריות מערבות מטיבן הערכות וצפי לעתיד, שאין כל וודאות שהיה מתממש.

חוות דעת אקטוארית בנזיקין

כללים ושיטות בחישובים אקטואריים בנזיקין

אין להבין מהאמור לעיל כאילו חישוב אקטוארי בנזיקין מתרחש לפי “תחושות בטן”. מדובר בחישוב המתבסס על נתונים רבים, לוחות תמותה נכוניםוכן על כללים ושיטות חישוב שנקבעו בחוקים ובפסיקות לאורך השנים. כך לדוגמא, כאשר מחשבים היוון הפסדים לאור אובדן השתכרות עתידית בעקבות פטירת הנפגע נהוג להשתמש בשיטת הידות, הנקראת גם הלכת השנים האבודות, והיא זו שאומצה בפסיקה. לפי שיטת זו, לצורך קביעת ההפסדים בהשתכרות של נפטר, יש להתחשב במספר הנפשות, שנקראת ידות, אשר הכנסותיו של הנפטר היו מגיעות אליהן לולא הפטירה. כמו כן, יש להתייחס לאובדן החיסכון (ידת החיסכון) ובשיקולים נוספים. לשם כך מתייחסים בין היתר לאובדן שירותי הורה ואובדן שירותי בן הזוג, וכן להפסדי פנסיה, סוגיות מיסוי, שיעורי היוון, תקרות לפיצוי, תוחלת החיים ועוד.

דוגמה נוספת היא לגבי מצב של פגיעה אשר הובילה לנכות. מסכום הפיצוי לנפגע עבור הנזק נדרש לנכות את  התגמולים המתקבלים ממוסדות שונים, לרבות המוסד לביטוח לאומי. חישוב סכום הניכוי מתבצע על ידי אקטואר ומצריך קביעת הנחות נכונות בהתאם לפסיקה ולהלכות (לגבי לוחות תמותה, ריביות היוון וכו).

לפרטים נוספים על חישוב אקטוארי בנזיקין ולקבלת סיוע מקצועי, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן