היוון קצבאות – קופת גמל, נכות וכו’

היוון קצבה נכות מעבודה וקצבאות נוספות

אנשים הזכאים לקצבת נכות מעבודה, אנשים שיצאו לגמלאות ובעלי קופות גמל, יכולים תחת תנאים מסוימים להוות חלק מהסכומים המגיעים להם וליהנות מפטור או מהנחת מס משמעותית. כלומר, ניתן לקבל מענק חד פעמי “על חשבון” הקצבאות המגיעות לתקופה מסוימת, בניגוד למשיכה שלא לפי הכללים הכרוכה בתשלום מס בשיעור גבוה.

היוון של קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה משולמת לאנשים שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה להם לפחות 20% נכות הפוגעת ביכולת ההשתכרות. מדובר בסכום המשולם כקצבה אשר תלוי בין היתר בשיעור אחוזי הנכות שנקבעו, משכורת קובעת, בכושר ההשתכרות שנפגע ועוד. כאמור, ישנם מצבים שבהם ניתן להוון חלק מהקצבה כדי לקבל באופן מיידי סכום משמעותי, שיכול להגיע לעשרות ולפעמים למאות אלפי שקלים. לשם כך, צריך שתהא זו נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה, שהאדם אכן מקבל קצבה אך יש לו הכנסה קבועה שמספיקה למחייתו (בהתאם לדעת הביטוח הלאומי), ועוד נקודה חשובה: צריך שההיוון יידרש לצרכים שיקומיים.

חשוב להדגיש כי קיימים סייגים לגבי היקף היוון קצבה נכות מעבודה ולגבי פרק הזמן האמור. כך לדוגמא, קיימת אפשרות לבצע היוון קצבת נכות באופן חלקי, שמשמעו שניתן להוות עד רבע (25%) מסך הקצבאות המגיעות בעתיד עד גיל הפרישה מעבודה או לאחריו. מאידך, ישנה גם אפשרות לבצע היוון קצבה מלא (100%), אך הוא מוגבל לפרק זמן של 5 שנים לכל היותר. בכל מקרה, אחרי שתקופת ההיוון מסתיימת חוזרים לקבל את הקצבאות החודשיות המלאות.

עוד יש לציין כי היוון קצבאות נכות אינו עניין של מה בכך. מדובר בהליך בירוקרטי מול המוסד לביטוח לאומי, שידרוש לראות פירוט של תוכנית השיקום שלשמה מיועד ההיוון, וכלכלנים ורופאים יבחנו את הבקשה ואת כל המסמכים הנלווים אליה.

היוון קצבאות

היוון קצבה מקופת גמל

ניתן גם לבצע היוון קצבה מקופת גמל בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. מדובר בתיקון משנת 2012 העוסק בין היתר בהטבות מס המגיעות בעת היוון של קצבאות. לפי התיקון, מי שמפקיד לקופת גמל במעמד עצמאי יוכל למשוך את הכספים בקצבה חודשית ללא כל חבות מס לאורך החיים. יחד עם זאת, באפשרותו גם לבצע היוון קופת גמל בתנאים מסוימים, ביניהם היות האדם לפחות בן שישים, עמידה בקצבה חודשית גבוה מהסכום המינימלי העומד כיום על כ- 4,500 שקלים, וכן שמדובר בכספים שהופקדו אחרי שהוחל התיקון לפקודת מס הכנסה. מי שעומד בכל התנאים הללו יוכל לשלם מס בשיעור העומד על 15% בלבד נומינלי מהרווח היחסי. זאת, בניגוד לחבות מס ריאלי של 25% מהרווח.

היוון פוליסות ביטוח הוניות

לפי החוק ניתן להוון כספי תגמולים ופיצויים קצבתיים, כלומר כאלו הנצברים לפנסיה, וגם פוליסות ביטוח הוניות בהנחה שהכספים הופקדו משנת 2008 ואילך. ישנם כמה כללים וסייגים לגבי היוון קצבאות כאלו. לדוגמא, יש להגיע לגיל פרישה או לגיל בו מתחילים לקבל פנסיה מזכה, וכן עמידה בקצבה המינימלית בסכום של כ- 4,500 ₪. במקרה כזה, ניתן להוון את הקצבה עם פטור ממס עד לתקרה בגובה של כ- 800 אלף שקלים. במידה ומושכים את כספי התגמולים הללו בלי עמידה בתנאים, הרי שיש לשלם מס שולי או בגובה 35% – הגבוה מבין השניים.

יש לציין כי קיימים הבדלים בין הפנסיות השונות. כך למשל, בפנסיה וותיקה ניתן להוון עד 25% מהקצבה ועד לתקופה מקסימאלית של 5 שנים, ואם לאחר מכן נותרה פנסיה העומדת בקצבה המינימלית, ניתן להוון עד 25% לכל החיים. מאידך, בפנסיה תקציבית יש אותם הנתונים אך לתקופה מקסימלית של 6 שנים.

לפרטים נוספים בנושא הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן