פנסיה תקציבית גירושין

חלוקה של פנסיה תקציבית בגירושין

מהלך של גירושין מערב היבטים רגישים רבים ואחד מהם הוא חלוקת הרכוש בין בני הזוג. בהתאם לחוק בישראל, יש לבצע חלוקה שווה של רכוש משותף, כלומר כזה אשר צברו בני הזוג לאורך חיי הנישואין עם השנים. העיקרון המנחה הוא איזון משאבים התופס לגבי נכסים מוחשיים כגון דירה ורכב, וכן לגבי נכסים שאינם מוחשיים ונכסים עתידיים. החיסכון הפנסיוני נמנה על אותם נכסים עתידיים ובשורות הבאות יוסבר לגבי חלוקת פנסיה תקציבית בגירושין.

מהלך של גירושין מערב היבטים רגישים רבים ואחד מהם הוא חלוקת הרכוש בין בני הזוג. בהתאם לחוק בישראל, יש לבצע חלוקה שווה של רכוש משותף, כלומר כזה אשר צברו בני הזוג לאורך חיי הנישואין עם השנים. העיקרון המנחה הוא איזון משאבים התופס לגבי נכסים מוחשיים כגון דירה ורכב, וכן לגבי נכסים שאינם מוחשיים ונכסים עתידיים. החיסכון הפנסיוני נמנה על אותם נכסים עתידיים ובשורות הבאות יוסבר לגבי חלוקת פנסיה תקציבית בגירושין.

תנאים ועקרונות בחלוקת פנסיה תקציבית – פנסיה צבאית בגירושין

אכן, חסכונות פנסיוניים נמנים על הנכסים שלגביהם יש לבצע איזון משאבים, ואין זה משנה מי צבר יותר לאורך השנים. כך למשל, ייתכן שלגבר נצברה פנסיה גבוהה בהרבה מאשר האישה, אולם ההיגיון שמאחורי החוק אומר שבעוד שהוא עבד ופיתח קריירה, התקדם בתפקידים, במשכורות ובתנאים הנלווים, כך גם היא תרמה את חלקה – למשל בגידול הילדים, בתמיכה ובתחזוקת הבית. לפיכך יש לבצע חלוקת פנסיה תקציבית בין בני זוג בעת גירושיהם, וזאת תחת מספר תנאים מקדימים.

התנאי הראשון הוא כמובן שהבעל (או האישה) יהיה תחת הסדר של פנסיה תקציבית, או מצויים אחרי פרישה וזכאים לפנסיה תקציבית. התנאי השני הוא שיהיה פסק דין שקובע כי יש לחלק את הפנסיה התקציבית. מדובר בפסק דין שלפיו התקופה הקובעת לחיים משותפים מסתיימת עם פרידת בני הזוג. כמו כן, הוא קובע כי החלק של הגרוש יהיה בשיעור קבוע ולא יותר מחצי מהקצבה של הזכאי.

פנסיה תקציבית גירושין

כיצד מחלקים את הפנסיה בין בני הזוג

בהתקיים התנאים האמורים לעיל, חלוקת פנסיה תקציבית בין בני זוג יכולה להיעשות תוך יישום הוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, על ידי מתן הוראה לגוף המשלם לשלם ישירות לגרוש את החלק בקצבה שנקבע על ידי האקטואר כי הוא זכאי לו. בחלק מהמקרים תתבצע הפחתה של שיעור מסוים מקצבת הפרישה. במידה ומדובר בגבר הזכאי לקצבה תופחת קצבתו ב- 2.8% ובמידה שמדובר באישה תופחת קצבתה בשיעור של 1.2%. ביתרה יתחלקו בני הזוג לפי מה שקבע פסק הדין באשר לחלוקת החיסכון הפנסיוני. בעיקרון, אם אין עניינים מיוחדים, הרי שהחלוקה תחל להתבצע באופן מהיר, חודש לאחר שפסק הדין נרשם אצל הרשם לגמלאות.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי קיימות דרכים אחרות לבצע חלוקה של פנסיה תקציבית בגירושין. בני הזוג יכולים להחליט כי האיזון יעשה על ידי ביצוע היוון אקטוארי וחישוב חלק הגרוש בשווי הפנסיות העתידיותנ, שאותו יקבל בן הזוג בדמות תשלום חד פעמי במקום קבלת חלק מהקצבה באופן חודשי. יש להדגיש כי מהלך זה מחויב בהסכמת שני בני הזוג. במקרה כזה יש כמובן להביא בחשבון את ההנחות האקטואריות, לרבות לוחות תמותה, ריביות היוון, גילאי בני הזוג וכל היבטי המיסוי.

ראוי לציין כי לכל אחת מהבחירות הללו יש יתרונות וחסרונות משלה. כך למשל, שיטת ההיוון עשויה להעמיד סכום חד פעמי יחסית גבוה לזכות בן הזוג לשעבר ולהקטין את התלות של בזכאי לקצבה, דבר המקטין גם את התלות ואת הקשרים. מצד שני, למרות שההיוון מבוסס על לוחות אקטואריים הוא עשוי להיות פחות מדויק שכן הצפי העתידי אינו תמיד מתממש ובנוסף הוא מצריך יכולת העברת סכומי כסף לא מבוטלים מצד בן הזוג לבן הזוג לשעבר.

לפרטים נוספים על פנסיה תקציבית בגירושין ולסיוע בביצוע תחשיבי היוון, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן