במה עוסק אקטואר ביטוח

מקצוע האקטואריה חולש על פני מספר תחומים ואחד מהם הוא תחום הביטוח, העוסק במגוון סוגי הביטוחים הקיימים כמו חישובים אקטואריים בביטוחי מנהלים, עלויות ביטוח בקרנות פנסיה, ביטוחים סיעודיים, תגמולים לביטוחי חיים ועוד. השירות ניתן הן ללקוחות פרטיים והן כחלק מעבודתו של אקטואר כשכיר או כנותן שירותים לחברות המבטחות.

למעשה, אקטואריה מתחלקת לשלושה תחומים. הראשון הוא של ביטוחים כלליים העוסקים בין היתר בחבויות, בניהול סיכונים ובביטוח רכוש. השני הוא התחום הפיננסי העוסק בסוגיות של השקעות תחת תנאים עתידיים לא ודאיים. השלישי הוא תחום ביטוחי החיים הכוללים את הפנסיה והבריאות עם חישובים שמתייחסים לסיכוני חיים ולנכות ומוות. כך למשל, אקטואר ביטוח עשוי לחשב פרמיות הנוגעות לביטוח בריאות, ביטוח דירה ורכב, ביטוחי חיים ופנסיה, הפסדי השתכרות ועוד.

חישובים אקטוארים לביטוח של לקוחות פרטיים

כאמור, אקטואר ביטוח עשוי להידרש מטעם חברת הביטוח עצמה, מטעם גורמים כמו המוסד לביטוח לאומי, מטעם גורמים הנתבעים בתביעת נזיקין כזו או אחרת, ומטעם התובע – דהיינו הלקוח הפרטי שנפגע או שאריו. כך לדוגמא, כאשר מגישים תביעה כנגד חברה מבטחת יש לחשב, לכמת ולהוון שורה ארוכה של מרכיבים הקשורים לאובדן ההשתכרות, לפנסיות ותגמולים נוספים המגיעים.

לא מדובר בחישוב פשוט מפני שעליו להתייחס למרכיבים עתידיים שאינם ודאיים, למשל העלייה צפויה בשכרו של הנפגע, רווחים צפויים מעסק, עלייה צפויה בתנאים הסוציאליים שלו, ועוד. לשם כך יש להתבסס על הערכות מדויקות ככל הניתן כגון שינויים צפויים בתחום העיסוק, גילו ומינו של הנפגע, וכן שיטות חישוב, תקנות ופסיקות רלוונטיות. בנוסף, בחישובים אלו קיימים מרכיבים פיננסיים וביטוחיים רבים, למשל תקופת ההפסדים הלוקחת בחשבון את הזמן עד היציאה לגמלאות, את תוחלת החיים הממוצעת בישראל, או עד למצב של החלמה מפגיעה. כמו כן, יש להתייחס לדוחות כספיים שונים ולהשוות את ההכנסות והרווחים כיום לאלו שהיו לפני שהתרחש האירוע הביטוחי. עוד יש להתייחס לגובה הפנסיה, לתקופת התשלום ולתנאי ההצמדה ביחד עם שיטת ההיוון, לקחת בחשבון מיסים שחלים על שכרו של הנפגע תנאים סוציאליים שמגיעים ויגיעו לו, וכן הלאה.

כאמור, שירותיו של אקטואר ביטוח עשויים להידרש בפעולות, תביעות וצעדים מול גורמים שונים. כך למשל, שירותיו נדרשים לצורך אומדן של ניכויי המוסד לביטוח לאומי, הכוללים בין היתר את קצבת התלויים, קצבת השיקום וקצבת שארים – כלומר הקצבה שהשארים של נפטר זכאים לה מטעם המוסד לביטוח לאומי. כאשר פונים אל המוסד לביטוח לאומי בנושא זה חשוב להתייעץ עם אקטואר ביטוח ואף לקבל ממנו חוות דעת שתתבסס על תקנות המוסד לביטוח לאומי ועל פסיקות רלוונטיות. דוגמא נוספת היא תביעה משפטית המוגשת כנגד חברת ביטוח, בין היתר בגין אובדן השתכרות. גם כאן קיימות תקנות ופסיקות נהוגות, כאשר החישוב וחוות הדעת של האקטואר עשויים לשמש את בית המשפט בבואו לקבוע את גובה הפיצויים.

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת סיוע מקצועי מאקטואר ביטוח, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 052-5449888.

 

 

 

 

צור קשר

דילוג לתוכן