הפרשת עובד לפנסיה

אודות שיעורי הפרשה לפנסיה

שיעורי הפרשה לפנסיה השתנו לאורך השנים. נכון לשנת 2008 קיימת חובת הפרשות הן מטעם העובד והן מטעם המעסיק עבור הביטוח הפנסיוני, ואילו המעסיק גם נדרש להפריש כספים עבור חלק הפיצויים. חשוב לציין כי שיעורי הפרשות לפנסיה ידועים וקבועים בחוק, אך למרבה הצער לא כל העובדים מקפידים לוודא כי המעסיק אכן מפריש את הכספים כחוק, מה שפוגע חמורות בסכומים שיעמדו לרשותם עם היציאה לגמלאות. בנוסף, ראוי לציין כי עצם זה שהמעסיק ניכה את סכומי ההפרשה בגין חלק העובד משכר העובד אינו מספק, וכי יש לוודא שסכומי הניכוי הופרשו במלואם לקרן הפנסיה.

כמה דברים שצריך לדעת על ההפרשה לפנסיה

כאמור, לאורך השנים השתנו הפרשות המעביד לפנסיה והפרשות העובד. החל משנת 2017 עומד הסכום הכולל על 18.5% מסך שכרו של העובד. בתוך כך, הפרשת המעביד לפנסיה עומדת של 12.5%, כאשר 6% מיועד לרכיב הפיצויים ו- 6.5% לרכיב התגמולים. מאידך, הפרשת העובד לפנסיה משלימה את 6% הנותרים. חשוב להדגיש כי על פי חוק לא יכול המעסיק להימנע מחובת ההפרשות לפנסיה וכך גם העובד אינו יכול לוותר על הזכות הזו ועל ניכוי ההפרשות משכרו. יחד עם זאת, מותר לו לבחור את הגוף שינהל את כספי הפנסיה שלו להבנתו.

מהו השכר הקובע להפרשות

כאמור, שיעור ההפרשה לפנסיה הוא אחוז מסוים משכרו של העובד, וכאן כדאי להכיר את המונח “השכר הקובע”. מדובר בשורה של רכיבים שנלקחים בחשבון לצורך קביעת הסכום שממנו ייגזרו ההפרשות. כמובן שהמרכיב הראשון הוא שכר היסוד לרבות דמי חופשה ודמי מחלה, ואליו מצטרפות תוספות שונות כגון תוספת יוקר מחיה, וותק, משפחה, תוספות מקצועיות ומחלקתיות. יחד עם זאת, ישנן תוספות שכר התלויות בתנאי או גורמים מיוחדים שאינן נחשבות לחלק מהשכר היסודי ולכן לא נכללות בחישוב השכר הקובע להפרשות פנסיה. כמו כן, בשכר הקובע לא נכללים רכיבים כמו משכורת 13, שעות נוספות, בונוסים (מותנים בביצועים), שווי שימוש וכדומה.

למרות האמור לעיל, חשוב להדגיש כי הסכום הקבוע להפרשות הפנסיה עשוי להיות נמוך יותר מהשכר הקובע, במידה שמשכורתו של העובד גבוהה מהשכר הממוצע במשק. כלומר, החוק מאפשר למעסיק לבחור האם לחשב את ההפרשות בהתאם השכר קובע בפועל, או בהתאם לשכר הממוצע במשק. זאת אומרת שאם עובד משתכר מעל השכר הממוצע, העומד נכון לשנת 2021 על כעשרת אלפים וחמש מאות שקלים, הרי שהמעסיק יכול לבחור להתייחס אל סכום זה ולא אל משכורתו של העובד לצורך חישוב ההפרשות.

הסכמים שונים בין עובדים למעסיקים

הפרשות לפנסיה עובד מעביד תלויות גם בהסכמים שנחתמו בין עובדים למעסיקים, אם קיימים. כך למשל, עובד יכול להסכים עם מעסיק כי שיעור ההפרשה לפנסיה יחשוב מתוך שכרו בפועל ולא מתוך השכר הממוצע במשק, גם אם שכרו עולה על השכר הממוצע. לצד הסכמים אישיים, ישנם גם הסדרים מיטיבים המופיעים בצווי הרחבה או הסכמים קיבוציים בענפים שונים, שבמקרים רבים מיטיבים את סוגיית ההפרשות לפנסיה עבור העובדים. בכל מקרה, חשוב להדגיש כי אם ההסכם אינו יותר טוב מצו ההרחבה בענף מסוים, הרי שהחישוב של ההפרשות לפנסיה יהיה לפי צו ההרחבה ולא לפי ההסכם. כך לדוגמא, ישנם הסכמים מיטיבים הקובעים שיעור הפרשות לפנסיה שאינו קטן מ- 17.5% בענפים שונים, החל מצבירת וותק מסוים. מדובר בין היתר בענפי השמירה והאבטחה, אולמות וגני אירועים, ניקיון ותחזוקה, מלונאות, ועוד.

לפרטים נוספים וסיוע מקצועי

אקטואר ורואה חשבון אורי לפיד מחזיק בניסיון רב בכל הקשור לקרנות פנסיה והפקדות, ושימש עד לשנת 2020 בתור אקטואר ראשי של קרנות הפנסיה של “כלל פנסיה וגמל”. לפרטים נוספים בנושאי הפרשות לפנסיה עובד מעביד הנכם מוזמנים לפנות אל המשרד בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן