הסדר איזון המשאבים

אודות איזון משאבים וביצוע הסדר

כאשר בני זוג מתגרשים יש לחלק ביניהם את הרכוש המשותף שצברו, וזאת בהתאם לעיקרון של איזון משאבים. על קצה המזלג, העיקרון אומר שאם יש נכסים השייכים רק לבן זוג אחד (למשל דירה שהביא עימו מלפני הנישואין, ירושות או מתנות ונכסים נוספים שלגביהם אין סייגים ומחלוקות), הרי שזכויותיו בהם יישמרו, אלא במידה והוכח מפורשות כי לצדדים הייתה כוונת שיתוף גם לגבי הנכסים הללו. מאידך, אם מדובר במשאבים שנצברו לאורך החיים המשותפים בנסיבות כאלו ואחרות, הרי שלגביהם הזכויות מתחלקות לרוב באופן שוויוני.

כלומר, הנכסים מתחלקים שווה בשווה ולפיכך אם אחד מבני הזוג מקבל חלק גדול יותר (למשל את הדירה), הרי שעליו להשלים את ההפרש לטובתו על ידי תשלום כספי או העברה של זכויות בנכסים מסוימים. זהו למעשה הסדר איזון משאבים הדואג לחלוקה שווה של הנכסים, הכוללים בין היתר רכב, מקרקעין, חסכונות, פנסיות, ניירות ערך, קרנות השתלמות, קופות גמל וכן הלאה. בנוסף, יש לחלק את החסכונות והזכויות הפנסיוניות שנצברו במרוצת השיתוף על ידי בני הזוג. מצד שני, יש נכסים שעליהם הסדר איזון המשאבים לא חל כמו מתנות וירושות אף אם התקבלו לאורך חיי הנישואין, גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, נכסים שלגביהם הוסכם בהסכם ממון או בדרך אחרת שאינם משותפים, ונכסים שאחד מבני הזוג הביא עימו לנישואים ונותרו לאורך הזמן בבעלותו.

דינם של נכסים מסוימים, בכל הקשור להחלתם במסגרת הסדר איזון המשאבים עשוי להוות סוגיה משפטית, ובהחלט ייתכן כי בית משפט יקבל החלטה שונה לגבי נכסים מסוימים.

הסדר איזון המשאבים

 

עריכת הסדר איזון משאבים

מעבר להיבטים המורכבים ברמה הרגשית של חלוקת הרכוש בעת גירושין, ומעבר לעניינים משפטיים, חלוקת הרכוש עשויה להיות מורכבת מאוד בפני עצמה גם ברמה הכלכלית. כך לדוגמא, כל הקשור בחלוקה של נכסים שאינם מוחשיים (כמו מוניטין, פערי השתכרות ונכסי קריירה) ובוודאי חלוקה של נכסים עתידיים כמו הפנסיה – יכולים להיות מורכבים מאוד להערכה ולחישוב. אם ניקח למשל את קצבת הפנסיה שגם אותה יש לחלק, נראה שיש להתחשב בהיבטים של גיל ומין, לוחות תמותה, של צפי התשואות העתידיות, ענייני מיסוי ועוד. לפיכך, יש לפנות אל אקטואר לצורך ביצוע איזון אקטוארי.

אקטואריה אינה תחום שמרבית הציבור מצוי בו, ולעיתים אף לא שמע עליו מעולם, ולפיכך עולה השאלה השכיחה מה זה איזון משאבים. מדובר בחוות דעת אקטוארית הכוללת הסדרת איזון המשאבים תוך התייחסות גם לנכסים העתידיים על מורכבותם הגדולה, עם תחשיב הלוקח בחשבון שורה ארוכה של פרמטרים, דבר המאפשר לבצע חלוקה שתהיה הוגנת, צודקת, שוויונית ומדויקת ככל האפשר.

בכל הקשור לחלוקת כספי הפנסיה קיימות כמה אפשרויות הפתוחות בפני בני הזוג – חלוקה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני החדש, או היוון אקטוארי לצורך קבלת שווי הזכויות. האקטואר שאליו פונים צריך להסביר באופן מפורט לגבי אפשרויות אלו ומשמעותן, ואף יסייע בבחירת השיטה הנכונה ביותר. הבחירה משתנה ממקרה למקרה ותלויה בין היתר בהעדפות אישיות של שני בני הזוג לשעבר, וכן בהפקת המיטב מהחיסכון הפנסיוני בהתאם לסוג הפוליסה, המצב הכלכלי של בני הזוג, יכולותיהם התזרימיות, מקדם הקצבה, גיל ומין, סוגיות מיסוי עקב מימוש כספים, פטורים, המצב המשפחתי ועוד.

במידה ומחליטים על איזון משאבים הכולל היוון קצבה הרי שמדובר בסכום חד פעמי, או בסדרה של תשלומים, שיועברו מבן הזוג האחד לשני, הלוקח בחשבון שורה ארוכה של היבטים. סכום זה פוטר למעשה את בן הזוג שמעביר את הסכום מכל חובת תשלום לאחר מכן הקשורה לפנסיה. לעומת זאת, אם מחליטים לפעול לפי החוק החדש הרי שיש להוציא פסק דין הנוגע לחסכונות הרלוונטיים. בהינתן הפסיקה המועברת לחברה המנהלת את הכספים, היא תדאג לבצע, במועד הבקשה, חלוקה והעברת חלק מהכספים שנצברו אל חשבון חדש על שם בן הזוג. החשבון המקורי של החוסך ימשיך להתנהל כסדרו דהיינו עם הפרשות בשיעורים מסוימים מדי חודש בחודשו. יש לציין כי לכל שיטה קיימים יתרונות וחסרונות, למשל אם בוחרים בהיוון אקטוארי הרי שהקשר בין הצדדים מסתיים מבחינה זו, אולם יהיה צורך לגייס סכום לצורך התשלום החד פעמי, ומעבר לכך מדובר בהערכה שטומנת בחובה הנחות אקטואריות וכלכליות, אשר עשויה להיות שונה מהמציאות שתתפתח עם השנים. מאידך, גם לשיטה החדשה בהתאם לחוק יש חסרונות כמו פגיעה יותר גדולה במי שיש לו ביטוח מנהלים עם מקדמים מובטחים, הפסדים עקב מיסוי מעל לסכומים מסוימים, ועוד.

לפרטים נוספים על איזון משאבים, לקבלת ייעוץ ולסיוע בביצוע תחשיבי היוון, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן