פנסיה בדיקה

בדיקת כספי פנסיה וחשיבותה

כידוע, ההפרשות הפנסיוניות המופרשות מידי חודש מהשכר הינן חשובות ביותר למען עתידו הכלכלי של החוסך ובני משפחתו. ואולם, אנשים רבים אינם מודעים לכך שלעיתים קיימות בעיות וטעויות בהפרשות הפנסיוניות שלהם, דבר הפוגע באופן משמעותי בכספים העומדים לרשותם ובזכויותיהם בעת פרישה מהעבודה ובגין אירועים ביטוחיים. לכן חשוב לבצע לגבי פנסיה בדיקה באמצעות אקטואר עם התמחות בעולם הפנסיה.

גם הכיסויים הביטוחיים וגם הכספים הצבורים בפנסיה עלולים להיפגע באופן משמעותי בגין הפרשות לא נכונות, ואילו בדיקה לפנסיה המבוצעת על ידי משרדנו יכולה לגלות ולתקן טעויות ולחסוך ממון נכבד. בדיקת כספי פנסיה מתמקדת כאמור בטעויות שבוצעו על ידי חברת הביטוח, קרן הפנסיה או המעסיק שהובילו להפסדים עבור החוסך. יש להדגיש כי בדיקת הפסדי פנסיה לוקחת בחשבון שורה ארוכה של היבטים המצריכים בקיאות מקצועית מעמיקה וחישובים אקטוארים. למשל, אנו לוקחים בחשבון את הסכומים שנוכו מהשכר ואת הרכיבים השונים שלו, את שיעורי ההפקדות לפיצויים ותגמולים, את שיעור הפקדות בפועל לביטוח מנהלים ו/או לקרן הפנסיה, את דמי הניהול את התשואות שהופסדו במסלולים בגין טעויות וכיוצא בזאת. בנוסף, ההפסדים מהעבר וההווה “מתורגמים” להפסדים עתידיים, תוך שימוש בתחזיות לגבי תוחלת חיים ותשואות עתיד.

בעקבות הבדיקה יכול עובד לדעת באם הסכומים שנוכו משכרו הועברו באופן שלם לחיסכון הפנסיה שלו, באם ההפרשות חושבו על פי הסכמים קיבוציים רלוונטיים וחוק פנסיה חובה, באם חושבו רכיבי השכר שלא נכללו בשכר הבסיס להפרשות לפנסיה, באם נגרמו הפסדים עקב אובדן של כיסוי ביטוחי, מה שוויים של הסכומים שהופקדו בעבר ובעתיד ועוד. 

בסיום בדיקת כספי פנסיה יקבל הלקוח מאיתנו חוות דעת מלאה, ברורה ומפורטת שעימה יוכל לפנות אל גורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך גם לערכאות שיפוטיות, על מנת לקבל את הסכומים והזכויות המגיעים לו, ובנוסף יוכל לבצע את התיקונים הנדרשים מול המעסיק או קרן הפנסיה לעתיד לבוא. באופן עקרוני, ניתן לערוך את הבדיקה גם לאחר הפרישה במידה והתגלו טעויות בדיעבד, אך במידה שמדובר בתקופה ממושכת ייתכן שיהיו קשיים משפטיים (למשל התיישנות) ולכן מומלץ לערוך את הבדיקה בתקופה שעדיין עובדים, לפני הפרישה.

פנסיה בדיקה

מגלים את הסיבות להפסדי פנסיה

כאשר מבצעים לפנסיה בדיקה עשויות להתגלות סיבות שונות להפסדים, ולכל אחת מהן יכולה להיות חשיבות גדולה. כך למשל, אין זה נדיר שמעסיקים שאצלם עבדתם לאורך השנים לא הפרישו את הסכומים ההולמים לפי חוק הפנסיה, מה שהוביל להפסד משמעותי ומצטבר. כמו כן, ישנם עובדים החתומים על הסכמים אישיים או שמגיעות להם זכויות עקב הסכמים קיבוציים בתחום עיסוקם, אשר מעסיק מסוים לאורך הדרך לא כיבד אותן.

סיבה נפוצה נוספת שמתגלה במהלך בדיקה לפנסיה היא שלאורך השנים שכרו של העובד עלה, בין אם מדובר בשכר היסוד או ברכיבים אחרים שנכנסים לתוך השכר הקובע לחישוב הפרשות. יחד עם זאת, המעסיקים לא טרחו לעדכן את השכר הקובע כפי שיש לעשות, ולכן  החוסך נפגע מהפרשות נמוכות יותר מאלו שאמור היה לקבל. לכך מצטרפים מקרים שבהם המעסיק מבסס את ההפרשות על שכר חלקי בלבד ולא על השכר המלא, כפי שצריך להיות, וכן מקרים שבהם נפגע הכיסוי הביטוחי המגיע בגין אירוע ביטוחי בגלל הפקדות שנעשו באיחור על ידי המעסיק או שלא נעשו בכלל.

לפרטים נוספים בנושא על בדיקת כספי פנסיה פנו אל משרדנו בטלפון 03-6202922.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן