הערכת שווי חברות ועסקים

הערכת שווי חברה או עסק היא תהליך הנדרש על ידי גורמים עסקיים לצורך מטרות שונות, למשל לצורך חלוקת שווי העסק כחלק מהליך איזון משאבים, השקעה במניות, עבור הליכים משפטיים ולפני מכירה וקנייה של העסק או החברה. הערכת שווי כזו מצריכה שורה ארוכה של בדיקות המתייחסות למכלול הפעילות, הנכסים ומצבה הפיננסי של החברה הנבדקת, כאשר הדגש מושם על פרמטרים שונים בהתאם לשיטה בה בוחרים.

יסודיות הערכת שווי חברה

בין אם מבוצעת הערכת שווי של חברה או הערכת שווי של עסק קטן, יש לבצע תהליך מעמיק, מדויק, רציני ומקצועי. צריך לזכור כי מצד אחד לתוצאות והמסקנות של הערכת השווי יכולות להיות השלכות כבדות משקל ברמה הפיננסית והעסקית, ומצד שני בסופו של דבר מדובר על הערכות. הערכות כאלו יכולות להקנות למשל יתר חשיבות לפרמטרים מסוימים לעומת אחרים, להציע תחזיות שמטבע הדברים אינן ודאיות, וכדומה. בנוסף, במקרים  רבים כמו קניית עסק קיים, התמחור של בעל העסק עשוי להיות גבוה יחסית מפני שמעורבים בו היבטים רגשיים, וכמובן רצון להרוויח כמה שיותר. לפיכך, חשוב מאוד שכבר הבדיקות המקדימות יבוצעו על ידי אנשי מקצוע קפדניים ואובייקטיביים ובעלי השכלה, הכשרה וניסיון הולמים, לרבות בתחום החשבונאי והפיננסי, עם הבנה מצוינת בשוק ובתחום הפעילות.

הערכת שווי חברה או עסק כחלק מהסדר איזון משאבים עקב גירושין עשויה להיות משמעותית ביחס לשאר זכויות בני הזוג אשר עומדות לחלוקה. במקרה של גירושין נדרש לחלק את שווי העסק בין בני הזוג. במקרה שבו העסק הוקם בטרם הנישואין יש לתת לבן זוג לשעבר את חלקו בהשבחת העסק בלבד, ממועד הנישואין ועד מועד הפירוד.

אילו שיטות יש להערכת שווי של עסקים וחברות

הערכת שווי חברה פרטית עשויה להתבסס על שיטות שונות, שגם אותן יש לבחור בהתאם למאפייני החברה הנבדקת, לתחום הפעילות שלה, לשוק בו היא פועלת, ומתוך היכרות עם היתרונות והחסרונות של כל שיטה. יחד עם זאת, השיטה היותר נפוצה עבור הערכת שווי עסק נקראת שיטת היוון תזרים מזומנים. בשיטה זו בונים דוחות רווח והפסד עם תחזית למספר שנים קדימה, בהתבסס על דוחות מכמה שנים אחורה. בתוך כך לוקחים בחשבון שינויים בשוק ובפעילות החברה (התחזקות, האטה, סיכונים וכדומה). לאור בחינות אלו ניתן לספק תחזית לגבי תזרים המזומנים של החברה כרווח נקי או ברמה התפעולית לתקופה המדוברת. זאת, תוך התייחסות למקורות מימון, התחייבויות, תשואות לבעלי מניות וכל גורם אחר העוזר להחליט לגבי שווי תזרים המזומנים.

משקל רב נדרש לתת לשיעור ההיוון לפיו יהוונו הרווחים העתידיים, והם צריכים לשקף את ריביות השוק, את פרמיית הסיכון ושיקולים נוספים.

חישוב שווי חברה פרטית יכול להתבצע גם בשיטת המכפילים, אשר במרבית המקרים עושים בה שימוש לצרכי הערכת כדאיות ראשונית לרכישה, או לבחינת הריאליות של מחיר המניה בבורסה נכונה להיום. בשיטה זו מוצאים את המכפיל בין שווי השוק של החברה לבין פרמטר חשבונאי אחר, למשל: רווח הנקי, רווח התפעולי, הון עצמי וכו’,.המכפיל נגזר מהמגזר העסקי שאליו משתייכת אותה חברה. יש לציין כי הרווח הנקי בו משתמשים במשוואה זו אינה מתייחס לתקופה קצרה, אלא לרוב נלקחות בחשבון מספר שנים, שעליהן עושים ממוצע של הרווח. ניתן להבין מכך ששיטת המכפילים לא מתאימה לחברות או עסקים בראשית פעילותם, וכאמור מדובר בהערכה בלבד. למשל, את התוצאה שהתקבלה במיליוני או עשרות מיליוני שקלים ניתן להשוות לשווי החברה בבורסה בהתאם לערך מניותיה, ומכאן להבין האם הן נסחרות במחיר נמוך או גבוה יחסית.

מעבר לכך, הערכת שווי חברות יכולה להתבסס על שיטות נוספות, כמו שיטת השווי הנכסי. בשיטה הזו מסתכלים על כלל נכסי החברה לרבות מוצרים במלאי והרווח שניתן להפיק מהם, הסכומים בחשבון הבנק, מיכון וציוד שניתן למכור, חובות של לקוחות, סניפים ונכסי נדל”ן וכן הלאה. מצד שני מסתכלים על כלל ההתחייבויות החל בהלוואות ועד משכורות שטרם שולמו, ואת הסכום הזה מפחיתים משווי הנכסים. כך מתקבלת הערכת שווי בשיטת השווי הנכסי.

כפי שניתן לראות, לכל אחת משיטות אלו יש יתרונות אך גם חסרונות, העלולים לפגום בדיוק הערכת השווי ולכן השיטה הנבחרת צריכה להתייחס למצב החברה. על מנת לקבל תוצאות ומסקנות מדויקות ככל האפשר יש להתייחס בצורה נכונה לשורה ארוכה של פרמטרים, ולכן חשוב לפנות לגורם בעל ניסיון רב בתחום. הכרחי שלמומחה תהיה הבנה חשבונאית מעמיקה והבנה אקטוארית בחיזוי וניבוי ההתפתחויות הצפויות בעתיד.

לפרטים נוספים בנושא הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו דרך האתר ובטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן