חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

אחד התחומים בהם יש לטפל במקצועיות ובזהירות בעת הליכי גירושין הוא כל הקשור בחלוקת הרכוש. על פי החוק במדינת ישראל, הרכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלכם חיי הנישואין שלהם, שייך לשניהם. כלומר יש לחלקו באופן שוויוני לפי עיקרון איזון משאבים, ואין זה משנה על שם מי רשום רכוש זה, מי הביא משכורת גבוהה יותר וכן הלאה. בתוך כך, ישנם נכסים מוחשיים שקל יותר לתכנן את החלוקה שלהם, ולעומת נכסים שאינם מוחשיים כמו מוניטין ונכסים עתידיים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכדומה. החלוקה של משאבים אלו יכולה להתבצע על פי מספר שיטות, ואחת מהן היא לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני.

מהו החוק לחלוקת כספי פנסיה?

לפי החוק בישראל, גם חיסכון פנסיוני שנצבר לזכותם של בני הזוג הוא רכוש משותף. זאת, על בסיס ההבנה כי מדובר בכספים שהם בסופו של דבר פרי מאמץ משותף, ואין זה משנה אם האישה למשל נשארה בבית וטיפלה בילדים, או מהם הסכומים שצבר לפנסיה כל אחד מבני הזוג. יחד עם זאת, הבעיה היא שמדובר בסכומים הסגורים בקרן הפנסיה, הולכים ונצברים, ולפיכך קיימות מורכבויות רבות בחלוקתם. יתר על כן, מכיוון שהכספים סגורים הרי שבן הזוג השני (זה שהפנסיה לא רשומה על שמו), צריך להמתין שנים ארוכות עד שיוכל לקבל את חלקו בכספים הצבורים. לחלופין, ניתן היה לבצע הערכת שווי לזכויות הפנסיוניות וביצוע האיזון באופן של תשלום מיידי מבן הזוג שלזכותו עומדת הפנסיה לבן הזוג לשעבר, דבר שיכול להקשות על הראשון מבחינה יכולת תשלום מיידי.

זה היה המצב עד לתחילת שנת 2015, אז נכנס לתוקפו חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני. ומה אומר החוק לחלוקת פנסיוני? הוא אומר שאת חלוקת הרכוש הצבור, דהיינו החיסכון הפנסיוני, ניתן לקבל בסמוך לעת מתן פסק הדין, באופן של פתיחת חשבון פנסיה חדש והעברת סכומים מתוך החשבון הקיים לחשבון החדש בהתאם למגיע לו, כך שאין צורך לחכות עד למועד המימוש בגיל הפרישה. כמו כן, ניתן לשמור על זכותו של בן הזוג בכספי הפנסיה, שאותם יקבל בגיל הפרישה. מדובר בחוק מפורט ורב סעיפים המסדיר את נושא החלוקה בין עמית קופת הגמל החוסך לפנסיה ובין בן הזוג לשעבר, וכמו כן עוסק בזכאות לפנסיית שארים עבורו תחת תנאים מסוימים. תהליך מימוש הכספים מתבצע מול החברה המנהלת אותם, ומצריך המצאה של פסק הדין מטעם בית המשפט, מילוי טופס ייעודי וכן אישור מרשות המיסים לגבי שיעור המס שצריך לנכות מהכספים הנמשכים. יש לציין כי בהיעדר הוראה אחרת מנכים לרוב כ- 20% מסכום החיסכון, בכפוף לתקרת פטור הקיימת בחוק.

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

גישות שונות לחלוקת הכספים

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו הוא אחת מבין מספר אפשרויות שלפיהן ניתן לחלק את הכספים. כך למשל, ניתן לבצע היוון אקטוארי שבו מחשבים כמה כסף יגיע לבן הזוג עם יציאתו של השני לגמלאות, וסכום זה יועבר בתשלום חד פעמי, במועד עריכת חוות הדעת. הבעיה עם שיטה זו שאינה יכולה להביא בחשבון את כלל השינויים שעשויים להתרחש עם השנים בצבירת הפנסיה וכמובן בדרישה של קיום מקורות כספיים לצורך ההתחשבנות, אך יתרונה טמון בכך שהיא מסיימת את התלות וההתקשרות בין בני הזוג מבחינה זו. שיטה נוספת היא היוון אקטוארי המוביל להעברת תשלומים שיכולים להיפרש לאורך מספר חודשים או שנים. בשיטה זו ניתן להגיע לתשלומים יותר קרובים למציאות הפנסיונית אולם המשמעות היא שנותר קשר בו יורדים סכומים מדי חודש מבן זוג אחד לבן הזוג השני. ישנן שיטות ושילובים נוספים, וכאמור קיימת גם האפשרות לנהוג לפי תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

יש להדגיש כי זוהי החלטה שאיננה פשוטה מאחר שמעורבים שיקולים רבים לבחירת דרך החלוקה, כך למשל, יש הבדלים בין פנסיה צוברת, תקציבית, ותיקה וביטוח חיים, ויש להתחשב גם בהיבטי מיסוי, תנאי פוליסה שאפשר להפסיד במקרה של פתיחת חשבון חדש, אפשרות לתוספות שכר עתידיות, כיסוי בעת פטירה, גילו של כל אחד מבני הזוג, ועוד. לפיכך, את ההחלטה ואת ביצוע החישובים מומלץ לעשות עם אקטואר בעל הבנה מעמיקה בתחום.

לפרטים נוספים על חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ולסיוע בביצוע תחשיבי היוון, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן