זכויות עובדים

המשרד עורך חוות דעת אקטואריות לגבי הפסדי פנסיות, כיסויים ביטוחיים ושכר בנושאים מגוונים, כגון:

חישוב חוסר בכספי הפנסיה כתוצאה מהפרשות לא נכונות מצד המעסיק, בין אם ביחס לחוק ובין אם ביחס להסכמי עבודה. עוד על בדיקת הפסדי פנסיה

  • חישוב הפסד פנסיה בעקבות צירוף העמית למסלול ביטוחי בקרן הפנסיה בניגוד לבחירתו, כתוצאה מטעות של הסוכן או של קרן הפנסיה.

  • חישוב נזק שנגרם לעובד כתוצאה ממעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

  • חישוב הפסדי שכר ופנסיה כתוצאה מאי קידום בדרגות, בהתאם להסכמים שונים.

  • כדאיות אופציה לפרישה מוקדמת מקרן פנסיה צוברת, ותיקה או תקציבית.

  • היוון קצבאות נכות ושארים עקב מקרה נכות או פטירה.

בעת עריכת חוות הדעת על האקטואר לקחת בחשבון מגוון גורמים:

חקיקה, פסיקה, הסכמים ותקנונים רלוונטיים.

  • קיזוזים שונים.

  • הפסדי בני המשפחה כתוצאה מהקיפוח.

  • מענקים (פיצויים, יובל, פרישה וכו’) וזכויות נלוות (קרן השתלמות, ביגוד, הבראה וכו’).

  • ריבית, הסתברויות תמותה, מקדמים ותעריפים מתאימים, מיסוי וכו’.

חשוב לבחור אקטואר בעל הבנה מעמיקה בעולם הפנסיה וזכויות עובדים.

אחוז הפרשות לפנסיה
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן