הפרשות לא נכונות לפנסיה

אתם בוודאי מודעים לכך שההפרשות לקרן הפנסיה מתוך השכר שלכם ומטעם המעסיק, חשובות ביותר להבטחת עתידכם הכלכלי ולכיסוי מצבים שונים העלולים להתרחש. מדובר בתחום המוסדר היטב בחוק בו מפורטים שיעורי ההפקדות המדויקים, וכן הרכיבים השונים בהם יש להתחשב לצורך חישוב הסכומים המגיעים. יחד עם זאת, המציאות מראה שיש עובדים רבים הסובלים מהפסדי פנסיה עקב טעויות שונות שמבצעים מעסיקים. לכן, כדאי להיות עם האצבע על הדופק בכל הנוגע להפרשות, להכיר את זכויותיכם ולפנות לבדיקה מקצועית במשרדנו.

למה לא מפקידים לי מספיק?

חשוב לציין כי הפרשות לא נכונות לפנסיה אינן בהכרח תוצאה של פעילות מכוונת, אלא יכולות בהחלט להתרחש בתום לב. לפיכך, לא כל מצב כזה מזמין הגשת תלונה, תביעה של המעסיק בבית הדין לעבודה וכדומה, ובמרבית המקרים ניתן לפתור את העניין בדין ודברים רציני אך פשוט. למעשה, הפרשות בסכומים לא נכונים עשויות להתרחש עקב שורה של נסיבות. לדוגמא, ייתכן כי הייתה עליה מסוימת בשכר של העובד אך מסיבה זו או אחרת לא עודכן “השכר הקובע” לחישוב ההפרשות על ידי המעסיק, כך שהסכומים המופרשים נותרו נמוכים מאלו שצריכים להיות כעת.

דוגמא נוספת היא הפרשות שהופקדו באיחור, שעל פי חוק צריך להיות מלוות בתשואות, אולם להפרשות לא נזקפו התשואות המגיעות. כמו כן, ייתכן שהמעסיק פשוט לא מפריש את הסכומים הקבועים בחוק פנסיה חובה, העומדים על 18.5% מהשכר הקובע (נכון להיום – 12.5% מצד המעסיק ועוד 6% משכרו של העובד), או שאינו מפריש בהתאם להסכם אישי מול העובד, צו הרחבה או הסכם קיבוצי של הענף. עוד מקרה הוא אי התחשבות בשכר המלא של העובד לצורך חישוב ההפרשות, כלומר הסתמכות על שכר חלקי בלבד. ולבסוף, ישנם גם מקרים של אירוע ביטוחי שבגינו נגרם אובדן בכיסוי, בגין הפקדות שנעשו באיחור או שלא נעשו כלל.

כאמור, במקרים אלו עדיף לפנות תחילה אל המעסיק. במידה והדבר אינו עולה יפה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ואפשר גם להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. בתביעה כזו אפשר לתבוע רטרואקטיבית את חלק המעסיק בהפרשות שהיו צריכות לעבור ולא עברו במלואן, וכן נזקים נוספים הקשורים לנושא.

הפרשות לא נכונות לפנסיה

ביצוע בדיקה מקצועית

משרדנו מתמחה בביצוע בדיקה מקצועית של ההפרשות לפנסיה, וחוות הדעת שלו חשובה הן לצרכי ידיעה אישית, הן לצרכי התנהלות מול המעסיק, והן לצרכים משפטיים ואחרים. בין היתר, אנו בודקים שכלל הכספים שנוכו משכר העובד אכן הועברו בשלמותם לפנסיה שלו, וההפרשות חושבו לפי החוק והסכמים רלוונטיים. משרדנו מבצע את חישוב ההפסדים לפנסיה , בין אם העובד עדיין פעיל ובין אם יצא זה מכבר לגמלאות, ומתייחס לכלל רכיבי השכר, לסכומים שנוכו משכר העובד, הפקדות לפיצויים ותגמולים, הפקדות בפועל, דמי ניהול, תשואות שהופסדו במסלול ועוד. בדיקה כזו עשויה לגלות פגיעות משמעותיות בפנסיה ובכיסויים הביטוחיים, וסוללת את הדרך להשבת הכספים המגיעים לכם – גם רטרואקטיבית.

לפרטים נוספים בנושא הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 03-6202922 או 054-9304868.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן