הפסדי פנסיה

משרדנו עורך בדיקה של הפסדי פנסיה שנגרמו לעובד בעקבות טעויות מצד המעסיק, קרן הפנסיה או חברת הביטוח.
קיימות סיבות שונות ומגוונות שיכולות להביא לפגיעה בפנסיה. חלקן מוצגות במאמר הבא >>

אקטואר פנסיה בודק את ההפסד שנגרם לעובד כתוצאה מטעויות של המעסיק. הטעויות של המעסיק יכולות לנבוע מסיבות מגוונות, למשל:

  1. הפקדות לפי שיעור הפרשה שלא בהתאם לחוק פנסיה חובה או להסכם שנחתם מול המעסיק.
  2. הפסד עקב אי עדכון השכר הקובע לפנסיה כתוצאה מעלייה בשכר.
  3. הפקדות באיחור שלא נזקף בגינן תשואה לעובד.
  4. הפקדות על שכר חלקי, במקום על מלוא השכר הפנסיוני.
  5. אובדן כיסוי ביטוחי, עקב אי הפקדות או הפקדות באיחור (לאחר קרות אירוע ביטוחי)

בחישוב נלקחים בחשבון אלמנטים רבים, בין היתר: רכיבי השכר השונים, הסכומים שנוכו משכר העובד, שיעור ההפקדה לתגמולים ופיצויים, הפקדות בפועל לקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים, התשואה ש”הופסדה” במסלול, דמי הניהול, עלויות א.כ.ע (בביטוח מנהלים), ועוד.

את חוות הדעת ניתן לערוך בזמן שהעובד עדיין פעיל (לפני פרישה), אך אפשר לערוך גם לאחר הפרישה וקבלת הפנסיה, זאת אם העובד מגלה את הטעויות מאוחר.

חוות הדעת כוללת לרוב –

* בדיקה שהסכומים שנוכו משכר העובד הועברו בשלמותם לחשבון הפנסיה שלו

* בדיקה שההפרשות חושבו בהתאם לחוק פנסית חובה ולהסכמים קיבוציים הרלוונטים

* חישוב שווי של רכיבי שכר שלא נכללו בשכר הפנסיוני (המהווה את הבסיס להפרשה)

* במידה שמדובר בהפסד שנובע מאובדן כיסוי ביטוחי, חוות הדעת תכלול את שווי הסכומים שהעובד הפסיד ויפסיד בעתיד.

כל רכיב בחוות הדעת חשוב ובעל השפעה בפני עצמו.

הפרשות לא נכונות לפנסיה עשויות להביא לפגיעה משמעותית בפנסיה ובכיסויים הביטוחיים שנרכשים עבור העובד.
למאמר בנושא הפקדות לפנסיה – לחץ כאן

בדיקת הפרשות לפנסיה
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן