היוון פנסיה בגירושין

היוון פנסיה בגירושין

אחד הדברים שחשוב ביותר לדון בהם ולהסדיר אותם בעת גירושין הוא חלוקת כספי ונכסי הפרישה של בני הזוג. חלק גדול מתוכניות הפרישה נרכשות במהלך הנישואין, כמו למשל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח וחסכונות. את חלק מהכספים הללו ניתן לחלק כבר בעת הגירושין ואת חלקם יהיה ניתן לחלק רק בשלב מאוחר יותר כמו שלב היציאה לפנסיה.

היוון הוא חישוב הזכויות הלא נזילות של בני הזוג בעת הגירושין, שנעשה במטרה לכמת את הזכויות העתידיות ולתת להן ערך חד פעמי עכשווי. החישוב נעשה באמצעות אקטואר,ומוטב בעל התמחות בעולם הפנסיה. חישוב זה מאפשר לבני הזוג להתנתק לחלוטין אחד מהשני לאחר הגירושין ולא לדון בנושאים פיננסיים מאוחר יותר.

היוון פנסיה

כאשר בני זוג מתגרשים, בן זוג רשאי לקבל חלק יחסי מתשלומי הפנסיה של בן הזוג השני, ביחס לתקופה בה היו נשואים. בן הזוג רשאי לקבל את החלק היחסי שלו רק לאחר שבעל הפנסיה יוצא לגמלאות.

מצד שני, ניתן לקבל את הסכום החד פעמי המהוון כבר היום, כך שיילקחו בחשבון כל הפרמטרים האקטואריים העתידיים.

לכן, כדאי להתייחס להחלטה בנושא זה כבר בהסכם הגירושין, ואקטואר יקבע מה גובה החלק היחסי שבן הזוג יהיה זכאי לקבל בעתיד מתוך קצבת הפנסיה של השני, או לחלופין מה הסכום המהוון החד פעמי שיהיה ניתן לשלם היום ולהגיע לאיזון, ללא התערבות בפנסיות העתידיות (כל צד יישאר עם הפנסיות שלו). כלומר, גם בכספי הפנסיה ניתן לבצע חלוקה מוקדמת, לעגן בהסכם מה כל צד מקבל ונותן בעתיד ולמנוע חיכוכים ודיונים אודות תשלומים שנים רבות לאחר הגירושין.

היוון פנסיה בגירושין

מי משלם את הגמלה לבן הזוג?

בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני הגורם שמשלם את הפנסיה לבעליה, דהיינו אחד מבני הזוג, צריך להיות הגוף שמשלם את החלק היחסי עבור בן הזוג. זוהי אינה בהכרח העדיפות הראשונה של הגורמים המשלמים את הפנסיה, אך בית המשפט פסק כי רק בכך לא נוצרת תלות בין שני בני הזוג המתגרשים. ניתן כמובן להסכים שהתשלום יתבצע ישירות על ידי אחד מבני הזוג.

עד מתי בן הזוג יקבל גמלה מקצבת הפנסיה של הגרוש?

בן הזוג רשאי לקבל גמלה מקצבת הפנסיה רק כל עוד מקבל קצבת הפנסיה בחיים. לאחר שהוא נפטר, שאר הכספים עוברים לשארים והוא אינו רשאי לקבל חלק מהם או להמשיך לקבל את הקצבה. יחד עם זאת, בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, במקרים של פנסיה ותיקה או תקציבית, ניתן לשמור על זכאות בן הזוג לשעבר לפנסיה גם במקרה של פטירת בן הזוג החוסך, אולם בכפוף להפחתת הפנסיה באחוז, הקבוע בחוק, כבר מיום הפרישה. במקרים של פנסיה צוברת או קופת גמל / ביטוח מנהלים, נפתח חשבון חדש על שם בן הזוג לשעבר אשר תשולם ממנו פנסיה בהתאם לתחיקה הרגילה.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן