איזון משאבים

אקטואר איזון משאבים

אקטואר גירושין – תחשיב ‘איזון משאבים’

כחלק מההחלטה על פירוק השיתוף בין בני זוג, נדרש לבצע חלוקה של הנכסים וההתחייבויות שנצברו במרוצת החיים המשותפים.

מעבר לנכסים המוחשיים אשר ברשות בני הזוג (רכב, דירה וכו’), שחלוקתם לרוב יחסית אינטואיטיבית, עולה השאלה – כיצד יש לחלק את הנכסים הלא מוחשיים והנכסים שהפירות מהם יתקבלו בעתיד?

חלוקת רכוש בגירושין יכולה להתבצע ב- 2 שיטות עיקריות:

1. שיטה ראשונה – חלופת המזומן: היוון אקטוארי והתחשבנות בתשלום חד פעמי ביום החישוב.

2. שיטה שנייה – חלופת החוק: יישום הוראות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014. בהתאם להוראות החוק, האיזון יתבצע, בעתיד, על ידי הגופים המשלמים (קרן פנסיה, חברות ביטוח וכו’). זאת בניגוד לשיטה הראשונה לפיה שההתחשבנות מבוצעת במזומן על ידי בני הזוג.

למאמר בנושא חוק חלוקת חיסכון פנסיוני >>

קיימות שיטות נוספות, תלוי בצרכי ואילוצי הזוג, לדוגמה – היוון אקטוארי והתחשבנות בתשלומים על פני מספר חודשים או שנים, לבחירת הזוג. לכל שיטה קיימים יתרונות וחסרונות, למשל מיסוי ותנאים בפוליסות לחיסכון פנסיוני. חשוב מאוד להבין את ההשלכות של כל חלופה בטרם בחירת שיטה לחלוקת הרכוש.

עוד על ביצוע הסדר איזון משאבים >>

איך מחלקים את זכויות הפנסיה בגירושין / גט 

נכסים לא מוחשיים ונכסים עתידיים

נכסים לא מוחשיים כוללים, בין היתר: נכסי קריירה, שווי עסק, מוניטין. מדובר בנכסים שנובעים הן מהכישרון האישי של בן הזוג והן מתמיכתו של בן הזוג השני ובשל כך הם ברי – חלוקה.

לצורך חלוקה נכונה יש להכיר את הפסיקה הרלוונטית ולהשתמש בשיעורי היוון מתאימים.

נכסים שהפירות מהם יתקבלו בעתיד כוללים, בין היתר: כספי פנסיה (צוברת, תקציבית וותיקה), ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, מענקי פרישה ופדיון ימי מחלה/חופשה ועוד.

לצורך חלוקה נכונה של נכסים אלה הכרחי שהמומחה יכיר את החקיקה, תקנונים, תנאי פוליסה וההסדרים השונים. כמו כן, חשוב שהמומחה יהיה בעל הבנה מעמיקה בהסתברויות תמותה, היוון ומיסוי.

איזון המשאבים מצריך הבנה ומומחיות בעולם האקטואריה, הפנסיה, הסתברויות תמותה וריביות ולכן מומלץ לבחור באקטואר מקצועי, בעל נסיון מוכח ועם הבנה מעמיקה בתחום.
למאמר בנושא תפקיד האקטואר בגירושין >>

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן