איזון אקטוארי – איך זה משפיע על הכסף שלנו?

חישוב אקטוארי פנסיה

מידי כמה חודשים קרנות הפנסיה שולחות לחוסכים דו”ח לעמית שמורכב מלא מעט טבלאות, מספרים, אחוזים, תנועות והסברים. אחת הטבלאות בדו”ח מציגה את התנועות בקרן הפנסיה של העמית במהלך הרבעון.

שורה אחת, אינטואיטיבית פחות, שמופיעה בסוף הטבלה נקראת “עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי”. האמיצים שבחוסכים מתקשרים לקרן הפנסיה לברר במה מדובר, האחרים פשוט ממשיכים לטבלאות האחרות בדו”ח.

במאמר זה אנסה לפשט את מנגנון האיזון האקטוארי ואת האופן שבו הוא משפיע על הפנסיה שלנו.

איך זה עובד?

קרנות הפנסיה החדשות הוקמו באמצע שנות ה- 90, לאחר שנים רבות של גירעונות אקטואריים בקרנות הפנסיה הוותיקות.

שני עקרונות מרכזיים עמדו בבסיסן של הקרנות החדשות:
האחד – עקרון ה “What you have is what you get” והשני – עקרון הערבות ההדדית. שני עקרונות אלה מהווים כמקשה אחת את הסיבה לקיומו של מנגנון האיזון האקטוארי.

העקרון הראשון אומר, במילים פשוטות, שכשתפרוש לפנסיה תקבל את מה שצברת כל השנים עד רגע הפרישה. אם היו הפסדי שוק משמעותיים – תקבל פחות. אם התחזיות הדמוגרפיות תתבררנה כלא נכונות – תקבל פחות. במילים אחרות – אם בקרנות הוותיקות ובפנסיות התקציביות צברת אחוז פנסיה (מתוך השכר) לכל שנת עבודה, בקרנות החדשות אתה צובר כסף, וממנו תשולם לך פנסיה.

עקרון הערבות ההדדית, או “כל ישראל ערבים זה לזה” בשפת חז”ל, אולי המאפיין המרכזי של קרנות הפנסיה החדשות, שינה באופן דרמטי את מערכת היחסים בין הקרן או המעסיק לבין החוסך או העובד.

בהתאם לעקרון זה כלל הנכסים וההתחייבויות של החוסכים ינוהלו בתוך הקרן וכל עודף (רווח) או גירעון (הפסד) שנוצר במהלך תקופה יחולק לעמיתים. זאת בניגוד לחברת ביטוח שמוכרת פוליסות והרווחים מהן – שייכים לה ולא למבוטחים.

ה”איזון האקטוארי” הוא בעצם חלוקת הרווח שנוצר בקרן (או ההפסד, כמובן) ו”החזרתו” לחוסכים, באמצעות הפעלת המנגנון.

“יוצאים מאיזון”? המנגנון נכנס לפעולה

קרן הפנסיה מציעה כיסויים ביטוחיים למקרי נכות ומוות וכן פנסיה לכל החיים כנגד המרת סכום חיסכון שנצבר.

הקרן גובה עלויות ביטוח בהתאם לצפי התביעות שמחשב האקטואר, ומנגד משלמת תביעות נכות ושארים בהתאם לאירועים שהתרחשו בפועל. בנוסף, הקרן משלמת פנסיות לפנסיונרים בהתאם לתוחלת החיים הצפויה שלהם.

במצב עולם אידיאלי, בו הצפי זהה לפועל, עלויות הביטוח הנגבות שוות בדיוק לתביעות שמשלמת הקרן ותוחלת החיים הצפוייה מתכתבת בדיוק עם התמותה בפועל – ואז הקרן מאוזנת. לעומת זאת, אם בפועל הקרן משלמת יותר תביעות בהשוואה לצפי, עקב תאונה עם ריבוי נפגעים לדוגמה, אז הקרן בגירעון. במצב כזה הקרן צריכה “לקחת” עוד כסף מהעמיתים כדי לממן את התביעות העודפות. אם בפועל הקרן משלמת פחות תביעות מהצפי אזי הקרן בעודף ואפשר “להחזיר” לעמיתים כסף, כיוון שנגבה מהם יותר ממה שהיה צריך. החישוב האקטוארי והפעלת מנגנון האיזון האקטוארי מבוצעים בתום כל רבעון.

נניח, לצורך הפשטות, כי האקטואר צפה שיהיו 100 תביעות אך בפועל היו 105 תביעות. אזי הקרן בגירעון אקטוארי של 5%. במקרה זה מנגנון האיזון האקטוארי נכנס לפעולה, מקטין את הנכסים של כל עמיתי הקרן ב 5% עד שהקרן חוזרת לאיזון.
חוסך עם יתרה של 10,000 ₪, לפני הפעלת המנגנון, “ישלם” 500 ₪ בגין הגרעון והיתרה החדשה תעמוד על 9,500 ₪.
פנסיונר עם פנסיה של 500 ₪, לפני הפעלת המנגנון, “ישלם 25” ₪ והפנסיה החדשה תעמוד על 475 ₪.

גירעונות אקטואריים מהעבר לא יוחזרו לחוסכים

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מפרסמת לוחות תמותה ותחלואה שעל בסיסם קרנות הפנסיה גובות את עלויות הביטוח ומשלמות את הפנסיות לפנסיונרים. לוחות אלה מהווים למעשה את הצפי.

בקרנות הפנסיה וברשות נערכים אחת לכמה שנים מחקרים אקטואריים שמטרתם לבדוק האם הצפי מתאים למה שרואים בפועל, לכן במקרים בהם יש גירעונות על פני זמן (ולא אירועים נקודתיים), הרשות לרוב מעדכנת את הלוחות כדי למנוע את היווצרות הגירעונות בעתיד. יחד עם זאת, סכומים שהופחתו בעבר בעקבות עדכוני איזון אקטוארי לא יוחזרו לעמיתים.

צאו לבדוק!

קרנות הפנסיה מנהלות את חסכונותיהם של עמיתים רבים מסקטורים מגוונים.

קרן פנסיה שבה יש שיעור גדול יחסית של עמיתים עם רמת סיכון גבוהה (עובדי בניין, עובדים בגובה וכו) – תהיה בסיכון גבוה יותר לגירעונות אקטואריים, ולהיפך.

היווצרות תדירה של גירעונות אקטואריים עשויה לפגוע בחיסכון ובפנסיה העתידית באופן משמעותי, לכן מומלץ לבדוק את היסטוריית האיזונים האקטואריים של הקרן בה אתם חוסכים ולהשוות מול הקרנות המתחרות.

עד שנת 2020 אורי לפיד כיהן כאקטואר הראשי של קרנות הפנסיה של “כלל פנסיה וגמל”.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן