איזון אקטוארי – איך זה משפיע על הכסף שלנו?

חישוב אקטוארי פנסיה

מידי כמה חודשים קרנות הפנסיה שולחות לחוסכים דו”ח לעמית שמורכב מלא מעט טבלאות, מספרים, אחוזים, תנועות והסברים. אחת הטבלאות בדו”ח מציגה את התנועות בקרן הפנסיה של העמית במהלך הרבעון.

שורה אחת, אינטואיטיבית פחות, שמופיעה בסוף הטבלה נקראת “עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי”. האמיצים שבחוסכים מתקשרים לקרן הפנסיה לברר מה זה מנגנון איזון אקטוארי, האחרים פשוט ממשיכים לטבלאות האחרות בדו”ח.

במאמר זה אנסה לפשט ולהסביר מהו איזון אקטוארי בכללי ומה המשמעות של עריכת איזון אקטוארי בקרן פנסיה.אסביר גם את האופן שבו איזון זה משפיע על הפנסיה שלנו. רוצים לדעת איך איזון אקטוארי פנסיה והעתיד שלכם כרוכים אחד בשני? המשיכו לקרוא.

איך זה עובד?

קרנות הפנסיה החדשות הוקמו באמצע שנות ה- 90, לאחר שנים רבות של גירעונות אקטואריים בקרנות הפנסיה הוותיקות.

​שני עקרונות מרכזיים עמדו בבסיסן של הקרנות החדשות:
האחד – עקרון ה “What you have is what you get” והשני – עקרון הערבות ההדדית. שני עקרונות אלה מהווים כמקשה אחת את הסיבה לקיומו של מנגנון האיזון האקטוארי.

​העקרון הראשון אומר, במילים פשוטות, שכאשר תפרוש לפנסיה תקבל את מה שצברת כל השנים עד רגע הפרישה. אם היו הפסדי שוק משמעותיים – תקבל פחות. אם התחזיות הדמוגרפיות תתבררנה כלא נכונות – תקבל פחות. במילים אחרות – אם בקרנות הוותיקות ובפנסיות התקציביות צברת אחוז פנסיה (מתוך השכר) לכל שנת עבודה, בקרנות החדשות אתה צובר כסף, וממנו תשולם לך פנסיה.

​עקרון הערבות ההדדית, או “כל ישראל ערבים זה לזה” בשפת חז”ל, אולי המאפיין המרכזי של קרנות הפנסיה החדשות, שינה באופן דרמטי את מערכת היחסים בין הקרן או המעסיק לבין החוסך או העובד.

בהתאם לעקרון זה כלל הנכסים וההתחייבויות של החוסכים ינוהלו בתוך הקרן וכל עודף (רווח) או גירעון (הפסד) שנוצר במהלך תקופה יחולק לעמיתים. זאת בניגוד לחברת ביטוח שמוכרת פוליסות והרווחים מהן – שייכים לה ולא למבוטחים.

​ה”איזון האקטוארי” הוא בעצם חלוקת הרווח שנוצר בקרן (או ההפסד, כמובן) ו”החזרתו” לחוסכים, באמצעות הפעלת המנגנון.

“יוצאים מאיזון”? המנגנון נכנס לפעולה

קרן הפנסיה מציעה כיסויים ביטוחיים למקרי נכות ומוות וכן פנסיה לכל החיים כנגד המרת סכום חיסכון שנצבר.

הקרן גובה עלויות ביטוח בהתאם לצפי התביעות שאותו מחשב האקטואר, ומנגד משלמת תביעות נכות ושארים בהתאם לאירועים שהתרחשו בפועל. בנוסף, הקרן משלמת פנסיות לפנסיונרים בהתאם לתוחלת החיים הצפויה שלהם.

במצב עולם אידיאלי, בו הצפי זהה לפועל, עלויות הביטוח הנגבות שוות בדיוק לתביעות שמשלמת הקרן ותוחלת החיים הצפוייה מתכתבת בדיוק עם התמותה בפועל – ואז הקרן מאוזנת. לעומת זאת, אם בפועל קרן כלשהי משלמת יותר תביעות בהשוואה לצפי, עקב תאונה עם ריבוי נפגעים לדוגמה, אז נוצר גרעון אקטוארי בקרן פנסיה זו. במצב כזה הקרן צריכה “לקחת” עוד כסף מהעמיתים כדי לממן את התביעות העודפות. אם בפועל הקרן משלמת פחות תביעות מהצפי אזי הקרן בעודף ואפשר “להחזיר” לעמיתים כסף, כיוון שנגבה מהם יותר ממה שהיה צריך. את החישוב האקטוארי והפעלת אותו מנגנוןאיזון אקטוארי קרנות פנסיה מבוצעות בתום כל רבעון. אם קיים גירעון אקטוארי בקרן פנסיה, היא מפעילה את מנגנון האיזון וכל מי ששותף בקרן, משלם.

​נניח, לצורך הפשטות, כי האקטואר צפה שיהיו 100 תביעות אך בפועל היו 105 תביעות. אזי הקרן בגירעון אקטוארי של 5%. במקרה זה מנגנון האיזון האקטוארי נכנס לפעולה, מקטין את הנכסים של כל עמיתי הקרן ב 5% עד שהקרן חוזרת לאיזון.
חוסך עם יתרה של 10,000 ₪, לפני הפעלת המנגנון, “ישלם” 500 ₪ בגין הגרעון והיתרה החדשה תעמוד על 9,500 ₪.
פנסיונר עם פנסיה של 500 ₪, לפני הפעלת המנגנון, “ישלם 25” ₪ והפנסיה החדשה תעמוד על 475 ₪.

גירעונות אקטואריים מהעבר לא יוחזרו לחוסכים

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מפרסמת לוחות תמותה ותחלואה שעל בסיסם קרנות הפנסיה גובות את עלויות הביטוח ומשלמות את הפנסיות לפנסיונרים. לוחות אלה מהווים למעשה את הצפי.

בקרנות הפנסיה וברשות נערכים אחת לכמה שנים מחקרים אקטואריים שמטרתם לבדוק האם הצפי מתאים למה שרואים בפועל, לכן במקרים בהם יש גירעונות על פני זמן (ולא אירועים נקודתיים), הרשות לרוב מעדכנת את הלוחות כדי למנוע את היווצרות הגירעונות בעתיד. יחד עם זאת, סכומים שהופחתו בעבר בעקבות עדכוני איזון אקטוארי לא יוחזרו לעמיתים. במקרים של גרעון אקטוארי קרנות פנסיה לעולם לא תישאנה בנטל – זו הערבות ההדדית.

צאו לבדוק!

​קרנות הפנסיה מנהלות את חסכונותיהם של עמיתים רבים מסקטורים מגוונים.

קרן פנסיה שבה יש שיעור גדול יחסית של עמיתים עם רמת סיכון גבוהה (עובדי בניין, עובדים בגובה וכו) – תהיה בסיכון גבוה יותר לגירעונות אקטואריים, ולהיפך.

​כעת שהסברנו מה זה חישוב אקטוארי, מה זה איזון אקטוארי וכיצד הם משפיעים על הפנסיה של כולנו, אתם כבר מבינים שהיווצרות תדירה של גירעונות אקטואריים עשויה לפגוע בחיסכון ובפנסיה העתידית באופן משמעותי, לכן מומלץ לבדוק את היסטוריית האיזונים האקטואריים של הקרן בה אתם חוסכים ולהשוות מול הקרנות המתחרות.

למי פונים לעוד מידע?

את השרות הטוב, המדויק, המקצועי והאמין ביותר תקבלו אצל אורי לפיד – אקטואר ורואה חשבון המתמחה בתחום האקטואריה ובניהול סיכונים. עד שנת 2020 אורי לפיד כיהן כאקטואר הראשי של קרנות הפנסיה של “כלל פנסיה וגמל”.תוכלו לקרוא עוד על אורי לפיד ועל דרכי יצירת הקשר עימו באמצעות קליק קטן כאן.

זכרו כי בכל רגע נתון אנו מקבלים החלטות העשויות להשפיע על חיינו בהמשך הדרך באופנים רבים. אתם יכולים להמשיך לקחת סיכונים, או לנהל אותם טוב יותר באמצעות אקטואר.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook

צור קשר

דילוג לתוכן